diplomski rad
Učinak promijenjene ekspresije gena BPM na de novo metilaciju DNA uročnjaka (Arabidopsis thaliana L.)

Petar Mohorović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek