disertacija
Rane imunoreakcije u mononuklearnim stanicama periferne krvi uzrokovane virusom puumala

Lidija Cvetko Krajinović (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek