Rad nije dostupan
disertacija
Utjecaj kaveznih uzgajališta riba u Zadarskoj županiji na opterećenje mora

Jadranka Šangulin (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek