disertacija
Razgradnja listinca na sedrenim barijerama

Anita Belančić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek