disertacija
Ekspresija čimbenika stanične smrti u neuroblastomu

Marko Bogović (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek