disertacija
Morfometrija grkljana i ekspresija protonske pumpe H+/K+-ATP-AZE) u sluznici grkljana

Siniša Stevanović (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek