Rad dostupan nakon 2019-05-15
diplomski rad
Utjecaj retinoične kiseline i inhibitora poli (ADP-ribozil) polimeraze-1 na stanične linije neuroblastoma

Martina Grubar (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek