disertacija
Karakterizacija srebrovih(I) kompleksa s monohalogen i dihalogen derivatima piridina u otopini i čvrstom stanju

Sunčica Roca (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek
Povezani objekti
Dodatak
PDF 2.87 MB