Rad dostupan nakon 2019-05-25
disertacija
Uloga CpG metilacije gliko-gena MGAT3 i MGAT5 te glikozilacije imunoglobulina G u upalnim bolestima crijeva

Dora Markulin (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek