diplomski rad
Taksonomija i distribucija recentnih bentičkih foraminifera na sjevernojadranskom šelfu (jezgra F53)

Marina Janjetić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek