disertacija
Statistički regresijski model standardnih i novih laboratorijskih pokazatelja u predviđanju preeklampsija

Ratko Delić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek