disertacija
Sastav pridnenih zajednica dubokoga Jadrana i struktura populacija gospodarski najvažnijih vrsta

Igor Isajlović (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek