Rad dostupan nakon 2019-06-08
disertacija
Status bakterijskih simbionata u tri vrste štitastih moljaca (Hemiptera: Aleyrodidae): Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum i Siphoninus phillyreae u Hrvatskoj, Crnoj Gori i odabranim područjima Bosne i Hercegovine

Marisa Škaljac (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek