disertacija
Fitokemijski i citogenetski profil odabranih biljaka roda Centaurea (Asteraceae)

Ivana Carev (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek