diplomski rad
Vizualizacija dinamičkih sustava pomoću programskog jezika Python

Jurica Kosić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek