Rad dostupan nakon 2018-07-06
disertacija
Utjecaj genotipova krvnih grupa ABO i inhibitora aktivatora plazminogena na ventilacijsku funkciju u astmi

Marina Lampalo (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek