disertacija
Struktura genoma, kemijski sastav i biološka aktivnost triploidnog luka Allium × cornutum Clementi ex Visiani

Željana Fredotović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek