disertacija
Imunostimulatorni i imunomodulatorni učinak derivata fenantridina

Natalija Knežević Teofilović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek