disertacija
Analiza i predviđanje utjecaja koroninih izbačaja na svemirske vremenske prilike

Mateja Dumbović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek