diplomski rad
Utjecaj nanočestica i iona srebra na proteom duhana (Nicotiana tabacum L.)

Martina Jarnević (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek