diplomski rad
Utjecaj naglog porasta vodostaja uslijed rada hidroelektrana na drift makrozoobentosa

Una Hadžiomerović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek