diplomski rad
Genetička i morfološka varijabilnost plemenite periske (Pinna nobilis Linnaeus, 1758) u Parku prirode Telašćica i Nacionalnom parku Mljet

Pavel Ankon (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek