diplomski rad
Utjecaj uvjeta uzgoja i pojačane ekspresije odabranih gena na diferencijaciju ljudskih dopaminergičnih neurona

Petra Terešak (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek