Rad dostupan nakon 2019-09-26
diplomski rad
Simulacija detektorskog sustava za pozitronsku emisijsku tomografiju

Julio Car (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek