diplomski rad
Kompleksi bakra(II) s halogeniranim derivatima N-benziliminodiacetamida ; Liesegangovi prsteni - projektna nastava

Andrea Lučić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek