završni rad
Genetička varijabilnost i struktura populacija vrste Campanula pyramidalis L. – pregled literature

Paolo Bartolić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek