diplomski rad
Učinak dušika na fotosintetsku učinkovitost i pigmente u lišaja Evernia prunastri

Božana Ćavarušić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek