Rad dostupan nakon 2019-09-25
diplomski rad
Utjecaj pesticida karbendazima na preživljenje i populacijsku dinamiku vrste Euglena viridis

Marija Gulan (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek