diplomski rad
Utjecaj dušikovih spojeva na fotosintetske pokazatelje u lišaja Flavoparmelia caperata

Marina Smetiško (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek