disertacija
Faunistička i ekološka karakterizacija zajednica mikroskopskih rakova (Copepoda i Cladocera) u jezerskim i izvorskim staništima donjeg toka rijeke Neretve

Adriana Planinić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet