disertacija
Molekularna epidemiologija i multigenska tipizacija bakterije ‘Candidatus Phytoplasma mali’ u Hrvatskoj

Ivana Križanac (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet