disertacija
Biokemijske i epigenetičke promjene u gljive Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr zaražene virusom Cryphonectria hypovirus 1

Lucija Nuskern (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet