Rad dostupan nakon 2019-09-27
disertacija
Modeli rasprostranjenosti i ekološke značajke dugoušana (rod Plecotus; Chiroptera, Mammalia) u Hrvatskoj

Maja Đaković (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek