disertacija
Kolinesteraze i oksimi kao pseudokatalitička čistila živčanih bojnih otrova

Nikolina Maček Hrvat (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek