Rad dostupan nakon 2019-12-08
diplomski rad
Sinteza i karakterizacija heksafluoroacetilacetonatnih kompleksa bakra(II) i nikla(II) s amidnim derivatima piridina ; Kiralnost i nastava kemije.

Dijana Kos (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek