završni rad
Utjecaj alohtonih deseteronožnih vrsta rakova na slatkovodne ekosustave u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na mramornog raka (Procambarus fallax f. virginalis)

Zoran Šargač (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek