Rad dostupan nakon 2019-09-25
diplomski rad
Šumska staništa ekološke mreže NATURA 2000 u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Juraj Pavlić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek