Rad nije dostupan
završni rad
Međunarodna vodno-gospodarska politika u poriječju Eufrata i Tigrisa

Aleksandar Puača (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geografski odsjek