završni rad
Ihtiofauna rijeke Drave na području pod utjecajem hidroelektrana

Roman Karlović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek