završni rad
CENH3-ovisna indukcija haploidnosti kod biljaka i njezina primjena

Filip Šijanski (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek