disertacija
Dinamika sklapanja aminoacil-tRNA-sintetaznog kompleksa

Ana Crnković (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek