Rad nije dostupan
diplomski rad
Digitalna analiza reljefa na temelju podataka Iliris 3D terestričkog skenera

Ana Vugrin (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geografski odsjek