Prilog nije dostupan
prilog
Tipovi kretanja stanovništva naselja gradske četvrti Sesvete 1991.-2001.

Kristina Kos