diplomski rad
Ekspresija gena za biljnu seril-tRNA-sintetazu u uvjetima stresa

Jurica Baranašić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek