Prilog nije dostupan
prilog
Naselja Grada Krka prema broju stanovnika od 1857. do 2011. godine

Iva Babić
Povezani objekti