prilog
Geomorfološka karta doline Kupe od Severina do Ozlja

Ivan Martinčić