disertacija
Paleoekologija i biostratigrafija badenskih (srednjomiocenskih) naslaga Medvednice na temelju mekušaca i pratećih fosilnih organizama

Marija Bošnjak (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek