Rad nije dostupan
diplomski rad
Obilježja urbanog sistema i prostorne strukture gradova Maya u predmerkantilističkom razdoblju

Matea Peharec (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geografski odsjek