diplomski rad
Analiza utjecaja katabatičkog strujanja na pojavu magle nad Zagrebom

Martin Klaić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geofizički odsjek