Rad dostupan nakon 2019-09-29
disertacija
Invazivna flora Zagrebačke županije - biogeografija i potencijalno širenje

Diana Vlahović (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek